FIRST RANGE


Niekde na konci roku 2014, po 4 ročnom pôsobení pri značke Jackpot Clothing vznikla myšlienka zužitkovať nabrané skúsenosti a posunúť nápady ďalej. Presne tak aby spĺňali všetko to na čom sme si zakladali, to čo sme obdivovali s túžbou odzrkadliť to v konečnom výsledku. Tak vzniklla značka Fake Loyalty a toto je začiatok jej príbehu: 


Photo by: David Vereš
Models: Bastard, Sisa z lesa
Designs: Robert Frog


Leave a comment