WINTER 2016


Kolekcia vnikala dlhé hodiny za stolmi počítačov a v dielňach kde to žije poctivým remeslom. Vznikla v našich mestách s pocitom zaslúženého odpočinku v slovenských a českých horách, tam kde začína to pravé, skutočné dobrodružstvo. Práve s heslom: ENJOY THE ADVENTURE!

Špecialne poďakovanie patrí atelieru Verbua za kvalitnú a poctivú ručnú prácu. Celá kolekcia bola vytvorená v limitovanom počte.

Photo by: Petra Baranovičová
Models: Peter D., Michaela T., Ivan K. 
Designs: Robert Frog


Leave a comment